Thursday, February 8, 2007

Opera for Vietnamese

Mời mọi người đến viếng thăm diễn đàn Opera cho người Việt Nam

http://my.opera.com/vietopera/

Đây là diễn đàn để các bạn thảo luận, trao đổi về Opera - Trình duyệt nhanh nhất thế giới hiện nay... Cũng như các bạn có thể chia sẻ về tất tần tận mọi thứ xung quanh các chức năng của Opera Community, kể cả việc lập Blog, lập Group...

Hiện tại Group đang chạy thử nghiệm. Trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ liên lạc với những Group nước ngoài cũng như từ công ty Opera trước khi cho diễn đàn hoạt động chính thức. Hiện tại, tôi đang việt hoá chương trình Opera để đưa vào hoạt động bộ trình duyệt Opera dành cho người Việt.

Rất mong được các bạn đóng góp nhiệt tình...

No comments:

Post a Comment